Blogger, Marketer, Investor, Podcaster and Youtuber

Nguyễn Văn Thắng

Ai muốn hạnh phúc sẽ thấy rằng có một đêm tối giữa hai ngày, ai muốn khổ sở sẽ nhìn thấy rằng có một ngày giữa hai đêm tối.